Minden egyes tanítványommal először egy ingyenes igény- és szintfelmérést végzek.

Ezáltal pontosíthatjuk, hogy melyek az erősségek és a hiányosságok, mire szeretnének a tanulók nagyobb hangsúlyt fektetni. Munkámban – elsősorban eddigi tapasztalataim révén- a  kommunikáció, a beszédkészség fejlesztése, a beszéddel kapcsolatos gátlások és a tanulással kapcsolatos nehézségek feloldására  fókuszálok, amiben nagy szerepet kap az órák kellemes légköre és hogy arra bátorítsam a tanulókat, hogy az angolt használják az egész óra folyamán. Ezért az órák nyelve az angol, még kezdő szinten is,  pl. új szavak és nyelvtan tanulásakor is.

Ahhoz, hogy magabiztosabbak legyenek a tanulók, a saját tanulási ritmusukban haladunk és az összes készségüket (beszéd, kiejtés, olvasás, hallott szöveg értése, írás) fejlesztjük. Ugyancsak lényegesnek tartom az erős alapokat, ezért rendszeresen gyakorolunk és ismétlünk, változatos és játékos formában.

Az üzleti angol oktatásában szerzett több éves tapasztalatom során olyan üzletemberekkel volt alkalmam együtt dolgozni, akik rendszeresen vettek részt angol nyelvű üzleti tárgyalásokon, értekezleteken, prezentációt tartottak angolul, telefonon tárgyaltak vagy emailben érintkeztek külföldi partnereikkel.

Ezért fontosnak tartom, hogy az órák gyakorlatiasak és célravezetőek legyenek: a gyakorlati készségeket fejlesztjük a fenti szituációk szimulálásával, anyanyelvi szövegek hallgatásával, szakmai cikkek olvasásával, szókincsfejlesztő gyakorlatokkal.

Keresés

Facebook